Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MERI MEIDÄN

Meri meidän -projektin keskiössä ovat Itämeren äärellä Suomessa asuvat ihmiset. Pyrkimykseni on tuoda esille valokuvin ja tarinoin se, keitä ihmisiä meren äärellä asuu ja miten meri näkyy heidän elämässään.

Itämeren monimuotoisuus, haavoittuvaisuus ja merkitys ihmisille on ymmärretty paremmin vasta viimeisten vuosikymmenien aikana. Itämeren tilasta kirjoitetaan ja puhutaan paljon, mutta usein äänessä ovat asiantuntijat. Projektini kautta pyrin laajentamaan tätä äänien kirjoa ja osallistamaan ihmisiä merten suojeluun esittämällä monia erilaisia tapoja lähestyä merta ja sen suojelua ja lisäämään ymmärtämystä sen suojelun haasteista. Projektini keskeisiä kysymyksiä ovat mitä Itämeri meille Suomessa merkitsee, miten se näkyy elämässämme, miten suhteemme Itämereen vaikuttaa halukkuuteemme suojella sitä ja millaisia mahdollisuuksia suomalaisilla on vaikuttaa sen hyvinvointiin.

Itämeri tulee projektin kautta lähemmäs katsojaa erilaisten kokemusten ja ajatusten kautta. Samalla tarinat avaavat kanavan kertoa eri ihmisten kohtaamista merien suojeluun liittyvistä haasteista. Henkilökohtaisiin ja arkisiin tarinoihin on helpompi samastua ja ne tarjoavat tarttumapintaa suuriin jaettuihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Projekti pyrkii herättämään keskustelua yksilötason vaikuttamismahdollisuuksista meren suojelussa, Itämeren merkityksestä suomalaisille ja luomaan ymmärrystä erilaisten luonnonsuojelun näkökulmien välille.

Projekti toteutetaan JOKESin toukokuussa 2018 myöntämällä matka- ja näyttelyapurahalla.