Photojournalist Aino Huotari

Aino Huotari

Pidän valokuvan potentiaalista ikuistaa hetkiä, kertoa tarinoita ja herättää kysymyksiä. Se on myös keino vaikuttaa ja väline yhteiskunnalliseen muutokseen. Valmistuttuani Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi unelmoin työstä, jossa voisin yhdistää yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja luovan ilmaisun. Syksyllä 2014 sain tilaisuuden lähteä toimittajaystäväni työparina Peruun kuvaamaan dokumenttielokuvaa Marco Polo, jonka jälkeen tiesin löytäneeni oman polkuni. Kuvaajana olen erikoistunut dokumentaariseen ja journalistiseen kuvaamiseen. Projektini keskittyvät pitkälti ympäristöaiheisiin; Itämeri, ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat minua kiinnostavia aiheita. Pyrkimykseni on lähestyä aiheita henkilökohtaisella ja arkisella tasolla. Projektini pyrkivät tuomaan esille roolimme sekä ympäristöongelmien aiheuttajina että ratkaisijoina. Haluan kehittää kuvastoa, joka tuo ympäristöön liittyviä ilmiöitä esille niin kuin ne näyttäytyvät arjessamme. Kuvat voivat parhaimmillaan muodostaa alustan, jossa voimme käydä yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi ja kestävämmäksi kehittävää vuoropuhelua.

For me photograph is the most fascinating form of storytelling, a means to influence and a tool for social change. After graduating as a Master of Arts from the University of Jyväskylä, I dreamed of a job in which I could combine creativity with social influence. In autumn 2014 I teamed up with my journalist friend to film a documentary movie Marco Polo in Peru, after which I knew I had found my path in visual journalism. My interest lies in documentary photography and photojournalism. My projects evolve around topics such as the Baltic Sea (Meri meidän), climate change (Climate change all day everyday), sustainable development (Bothnia Savages) and circular economy. I like to approach these themes on a personal level, as I’m interested in studying our position as both the cause and solution to environmental problems. My aim is to develop photography that brings up environmental issues as they show in our everyday lives. I believe, photographs can form a platform where we can have open discussion to push the society towards a more just and sustainable place for all.